Методична робота ― важлива складова післядипломної педагогічної освіти, що має  
цілеспрямовану систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу
педагогічних колективів навчальних закладів, досягнення позитивних результатів
навчально-виховного процесу. Вона має обґрунтування на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з результатами досвіду діяльності педагогів і конкретного аналізу результатів навчально-виховного процесу. Участь у методичній роботі має бути професійним обов'язком кожного педагогічного працівника.

                                               Основні функції методичної роботи  

планування, організаційна, діагностична, прогностична, модельна, компенсаторна,  
відновна, коригуюча, координуюча, пропагандистська, контрольно-інформаційна. 


Одним із завдань методичної роботи на сучасному етапі є активізація творчих  
здібностей учителів. Творчий характер закладений у самій суті професії педагога. Його дії не
копіюють попередні, динамізм навчально-виховного процесу вимагає оптимального
рішення в кожному конкретному випадку. До творчості спонукає вчителя і сьогоднішній
учень ― розвинена і нестандартна особистість, вимоглива до свого наставника. Отже,
ніні необхідно формувати тип вчителя-новатора, справжнього фахівця.

Успіх навчально-виховного процесу  залежить від того, чи відмовиться педагог від
стереотипів минулих часів, чи готовий він засновувати стосунки з учнями на принципах гуманізму. Дійсність вимагає позбутися звичних установок, шукати нові форми спілкування
як з учнями, так і зі своїми родинами.

                                                               МЕТОДИЧНА РОБОТА СПРЯМОВАНА НА:  
Методична проблема закладу «Пошук та застосування шляхів підвищення якості результатів освітнього процесу в умовах Нової української школи».  
Організація роботи методичної ради закладу освіти  
                                                                                               Етапи реалізації                                                                                                     2020-2021 н.р.

                                                                                    2022-2023н.р. 2023-2024н.р.

                                                                                                    2024-2025н.р.

Методичне об'єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД.

Тематика засідань

Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2022-2023 н.р. 
                                                   Сертифікація педагогічних працівників  
 Сертифікація педагогічних працівників — це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, зокрема з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання. Сертифікація педагогічного працівника на добровільних засадах його застосування для ініціативи.
Вітаємо наших педагогів, які успішно пройшли сертифікацію  

                                                                                         Арсенюк Надію Василівну

                                                                                         Копильчук Надію Василівну                                                                                       Борисевич Віру Михайлівну 
✅ 07.03 у ліцеї було проведено постійно діючий семінар на тему «Оцінювання навчальних досягнень учнів: від традиції до інновації»
Маркери семінару
🖍️ Оцінювати результати учнів, відповідно до критеріїв (МОН, самостійно розроблених, розроблених спільно з учнями)
🖍️ Оприлюднювати критерії оцінювання результатів навчання на кожному уроці.
🖍️ Звертати увагу на найменший поступ дитини і підтримувати його словесно, тобто на індивідуальний поступ учня.
🖍️ Запозичувати прийоми формувального оцінювання у НУШ і використовувати у 6-11 класах.
🖍️ Застосовувати диференційований підхід до навчання і давати учням можливість у виборі навчальних завдань.
🖍️ Зрозуміли, що таке компетентнісні завдання, і які компетентності можна формувати, розв’язуючи задачі такого формату.
✅ РЕФЛЕКСІЯ.
До кінця навчального року буде проводитись моніторинг вивчення результатів оцінювання здобувачів освіти.