Атестація педагогів – це комплексне оцінювання педагогічної діяльності, яке чітко   
регламентується законодавчою та нормативною базою. Як атестувати педагогів, не   
порушуючи їхні права та дотримуючись нормативних вимог.   
                                                                                Атестація крок за кроком.    
Нормативно-правова база: Атестуємо... 2024   
Графік і план атестаційної комісії  

 Атестуємо… 2023    
Робота атестаційної комісії також до чинного Типового положення про атестацію педагогічних працівників атестаційна комісія у продовженні навчального року проводить низку заходів.    
На допомогу педагогам при підготовці до атестації  
Знайомимось…
Інновації в освітянських документах. Спробуйте знайти точки дотики між академічною свободою вчителя та суб'єктивною оцінкою атестаційної комісії.
Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників «
Професійний стандарт учителя»